Görsel İletişim Tasarımı Etkinlik ve Örnekleri

İletişim Nedir?

İletişim Latince karşılığı “communico” kelimesidir ve “paylaşma, ortaklaşma” anlamına gelmektedir. İnsanlarla anlaşmak, bireyin kendini ifade edip, karşısındaki(leri)nin anlamasını sağlamak, önemsediğini ve önemsenmek istediğini göstermek, etkili iletişim becerisi ile sağlanır. Etkili iletişim becerisi kendiliğinden varolan bir yetenek değildir, öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Teknoloji Tasarım dersi yapılı çevre ve ürün öğrenme alanı  Görsel İletişim ve tasarım konusunda kullanılabilecek iletişim sunumu için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Görsel İletişim Tasarımı Etkinlik Örnekleri

Teknoloji Tasarım dersi yapılı çevre ve ürün öğrenme alanı 8. sınıf Görsel İletişim ve tasarım konusunda kullanılabilecek etkinlik örnekleri için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Mizanpaj Nedir

Mizanpaj
Mizanpaj

Mizanpaj, Fransızca “la mise en page” tanımından dilimize geçmiştir. Düz anlamı “sayfa düzeni” ya da “sayfa elbisesi”dir. Gazetelerin içeriğini sayfalarda sergilemek amacıyla yapılır. Bu sergileme bir düzen ve plan içinde yapıldığından mizanpaja, sayfa düzenlemesi ya da planlaması da denilmektedir. 

 

Teknoloji Tasarım dersi yapılı çevre ve ürün öğrenme alanı 8. sınıf Görsel İletişim ve tasarım konusunda kullanılabilecek Mizanpaj örnekleri için MEGEP tarafından hazırlanan döküman için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Görsel İletişim Tasarımı Logo Örnekleri

Teknoloji Tasarım dersi yapılı çevre ve ürün öğrenme alanı 8. sınıf Görsel İletişim ve tasarım konusunda kullanılabilecek logo tasarım örnekleri. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM

Read More 0 Comments

Tanıtım ve Pazarlama için Eskiz Logo Örnekleri

tanıtım ve pazarlama
tanıtım ve pazarlama

Teknoloji tasarım tanıtım ve pazarlama etkinliği için el çizimi eskiz logo örnekleri için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Tanıtım ve Pazarlama için Logo Örnekleri

tanıtım ve pazarlama için logo örnekleri
tanıtım ve pazarlama için logo örnekleri

Tasarım Süreci ve tanıtım ünitesinde tanıtım ve pazarlama konusunda kullanabileceğiniz birbirinden ilginç ve farklı tasarım özelliklerine sahip logo örnekleri için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments
Comments: 0