Bunu Ben Yaptım Projeleri

Öğrencilerin ders içinde yaptıkları bütün çalışmaları veya seçtikleri çalışmaları, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, ders öğretmenleri ve velilerin de katılımlarıyla “Bunu Ben Yaptım” etkinliğinde görsel ve sözel sunularıyla birlikte sergilemeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler sunumlarında eserlerini sözel olarak anlatabilecekleri gibi tanıtım kartı, afiş, el broşürü vb. materyaller hazırlayarak da sergileyebilir.

Projeler tamamlanınca bu sayfada sizlerle paylaşılacak.