Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Ünite Konuları

Teknoloji Tasarım Dersi 7. Sınıf Ders Sunumları

Yeni değişen Teknoloji ve Tasarım dersinin 7. sınıf konularını içeren bir yıl boyunca sizlere bu süreçte rehberlik edecek sunumları bu başlık altında toplamaya çalıştık. Ders anlatımında bizlere büyük kolaylıklar sunacak olan etkili ve kalıcı öğretme yeteneğinize katkı sağlayacak sunumları eminim sizlerde çok beğeneceksiniz. Her teknoloji ve tasarım dersi öğretmenin alet çantası gibi taşıdığı flash belleğinde bulunması gereken bu sunumları herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden farklı bu sunumları hazırlaya öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sunumlar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

7. Sınıf Tasarım ve Teknolojik Çözüm

 

Bu ünitede öğrencilerin kendi belirleyeceği bir konuda özgün bir ürün veya eser tasarlamaları ve bu eseri sergilemeleri amaçlanmaktadır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

Read More 1 Comments

7. Sınıf İhtiyaçlar ve Yenilikçilik

Bu ünitede öğrencilerin su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir  enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

Read More 0 Comments

7. Sınıf Tasarım Süreci ve Tanıtım

 

Bu ünitede tasarım süreci ve tanıtımın; problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değerlendirme basamaklarından oluştuğunun ve bu sürecin hem bireysel hem de iş birliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi amaçlanır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

Read More 0 Comments

7. Sınıf Yapılı Çevre ve Ürün

Bu ünitede mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

Read More 0 Comments

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarımın Temelleri

Bu ünitede öğrencilerin teknoloji ve tasarım kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğrenmeleri ayrıca günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümlerinde kullanmaları amaçlanmıştır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.


Read More 2 Comments
Comments: 0