Pararel Devreler

ne-nasil.net

Alıcı  ve üreteçlerin   paralel  iki  veya  daha fazla  hat  arasında  dizilmesidir.  Paralel  devrede  her elaman  müstakil  çalışır,  diğerlerini etkilemez.  Paralel  devrenin  kurulabilmesi  için  voltajları  eşit  olmalıdır.

  

     Paralel  devre  özellikleri

    a)Üreteçlerden  çekilen  akım her  bir  alıcıdan geçen  akımların  toplamına eşittir.

      It=I1+I2

    b)Dirençlerin  veya alıcıların uçları  aynı  noktaya bağlı  olduklarından,  her birinin uçları  arasındaki  potansiyel  farkı  aynıdır.

     Et=E1=E2

    c)Paralel  devrede   alıcıların  her birinin  direnci  matematiksel  olarak terslerinin  toplamına eşittir.

     1/Rt=1/R1+1/R2

pararel devre
pararel devre
pararel devre
pararel devre

Ampul, Bobin ve Motorun Pararel Bağlantısı

bobin,ampul,motor pararel devre
bobin,ampul,motor pararel devre
bobin,motor,ampul pararel devre
bobin,motor,ampul pararel devre