Teknoloji ve Tasarım Dersi Sunumları ve Formları

ne-nasil.net
İndirmek istediğiniz belgenin üzerine tıklayınız..

Tue

01

Sep

2015

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı

8. sınıf seviyesinde öğrencilerden; inovatif düşünce ve fikirlerin korunması, döngüsel tasarım süreci, tanıtım ve pazarlama, tasarım iletişimi, ürün geliştirme, mühendislik ve tasarım, doğadan tasarıma, bilgisayar destekli tasarım,ulaşım teknolojileri ve bunu ben yaptım ünitelerinde bilgi, beceri, duyuş sahibi olmaları ve bunları uygulamada kullanabilmeleri beklenmektedir. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı

7. sınıf seviyesinde öğrencilerden; teknoloji ve tasarım ilişkisi, temel tasarım elemanları, döngüsel tasarım süreci, mimari tasarım, ürün geliştirme, bilgisayar destekli tasarım, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

Tasarım ve Teknolojik Çözüm Öğrenme Alanı

tasarım ve teknolojik çözüm
tasarım ve teknolojik çözüm

“Tasarım ve Teknolojik Çözüm” Öğrenme alanında her iki sınıf düzeyinde de öğrencilerin dönem boyunca tasarladıkları ürünlerin sergiye hazırlanması ve sunulması sürecini içeren, tasarım ürünlerinin tanıtımı ve sunumunun konu edildiği Bunu Ben Yaptım ünitesi yer almaktadır.

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

İhtiyaçlar ve Yaratıcılık Öğrenme Alanı

ihtiyaçlar ve yaratıcılık
ihtiyaçlar ve yaratıcılık

“İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” Öğrenme  alanında, 7. sınıfta doğal enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan enerji dönüşüm teknolojilerinin ele alındığı 

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

Yaşam ve Teknoloji Öğrenme Alanı

teknoloji ve yaşam
yaşam ve teknoloji

“Yaşam ve Teknoloji” Öğrenme Alanı Yaşam ve Teknoloji öğrenme alanı her iki sınıf düzeyinde de Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesini  içermektedir. Bu ünite başlığı altında 7. sınıfta iki boyutlu tasarımın ve çoklu ortam

tasarımının öğretilmesi amaçlanırken 8. sınıfta üç boyutlu tasarımın öğretilmesi ve akıllı ürünler konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

İnsan ve Yapılı Çevre Öğrenme Alanı

İnsan ve Yapılı Çevre
İnsan ve Yapılı Çevre

Teknoloji ve Tasarım Dersi “İnsan ve Yapılı Çevre” Öğrenme Alanı, 7. sınıfta yaşam biçimi ve mimari tasarım arasındaki ilişki ile birlikte çevrede var olan tasarımların işlevlerinin, tasarım biçimleriyle sorgulandığı Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

Teknoloji ve Tasarımın Doğası Öğrenme Alanı

Teknoloji ve Tasarımın Doğası Öğrenme Alanı
Teknoloji ve Tasarımın Doğası Öğrenme Alanı

“Teknoloji ve Tasarımın Doğası” Öğrenme Alanı Bu öğrenme alanı, 7. sınıfta teknoloji ve tasarımın doğasında var olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum ünitesi, Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Tue

01

Sep

2015

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7 ve 8. Sınıflar Taslak Öğretim Programı

Taslak öğretim programları başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla yayınlanmıştır. Programa ulaşmak için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Mon

31

Aug

2015

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yeni Yapısı

 

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için:

 

“Teknolojive Tasarımın Doğası”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir.

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, üniteler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak

hazırlanmıştır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Tue

27

Jan

2015

Kurgu Kuşağı Örnekleri 2014-2015

2014-2015 yılı Teknoloji ve tasarım dersi Kurgu Kuşağı etkinliği örnekleri. Tamamını görmek için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Fri

16

Dec

2011

Ürün Dosyaları

Read More 4 Comments

Tue

29

Nov

2011

8. Sınıf Kurgu Kuşağı Tanıtım Sunumu

Teknoloji ve tasarım dersi kurgu kuşağı sunumu
Sunumu indirmek için BUYRUN DEVAM EDELİM
Read More 3 Comments

Tue

29

Nov

2011

7. Sınıf Kurgu Kuşağı Tanıtım Sunumu

Teknoloji ve Tasarım Dersi Kurgu Kuşağı
Sunumu indirmek için BUYRUN DEVAM EDELİM
Read More 5 Comments

Sun

06

Mar

2011

Teknoloji ve Tasarım Dersi Değerler Eğitimi Uygulamaları

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6,7 VE 8. SINIFLAR İÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ "SORUMLULUK" YÖNERGESİ VE RAPORLARI

 

SINIF DÜZEYİ: 6. Sınıf

ETKİNLİK ADI: Kendi çalışma planını yapmak

ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 30 dk.

TEMA:  Sorumluluk

KAZANIM: Kendi ders çalışma planını yapar, zamanını düzenli ve etkili kullanır.

KAZANIMIN GÖRÜNEN ADI: Ders çalışma planı

YÖNTEM: Soru – cevap ve uygulama

MATERYALLER: projeksiyon,poster

KAYNAKLAR: internet,tübitak bilim çocuk dergisi

ÖN HAZIRLIK: Öğrenci sayısınca boş ders çalışma planı fotokopisi. 

 

Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

Read More 0 Comments

Tue

09

Nov

2010

Öğrenci Ürün Dosya Örneği (Faruk BULUT)

Öğrenci Ürün Dosyası
Faruk BULUT öğretmenimiz tarafından gönderilen öğrenci Ürün Dosyası örneği.
Öğrenci Ürün Dosyası Örneği.rar
compressed file archive 227.9 KB
Read More 6 Comments

Wed

24

Feb

2010

Teknoloji ve Tasarım Dersi 6. Sınıf Öğrenci Ürün Dosyası

Read More 17 Comments

Wed

24

Feb

2010

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Öğrenci Ürün Dosyası

Read More 25 Comments

Sat

06

Feb

2010

Öğrenci Ürün Dosyası

Read More 1 Comments

Wed

09

Sep

2009

Bütünde Farklılık Sunum

8.Sınıf Düzen Kuşağı Bütünde Farklılık Ders Sunumu ve Örnek Çalışma
Bütünde farklılık konusunu etkili ve kalıcı bir şekilde anlatmak isteyen öğretmen arkadaşlar için.
bütünde_farklılık_ornek_calisma.pps
Microsoft Power Point Presentation 2.2 MB
Read More 10 Comments

Wed

09

Sep

2009

Birimden Bütüne Sunum

7.Sınıf Birimden Bütüne Ders Sunum ve Örnek Çalışma
Birimden Bütüne konusunu etkili ve kalıcı bir şekilde anlatmak isteyen öğretmen arkadaşlar için.
birimden_butune.rar
compressed file archive 981.8 KB
Read More 4 Comments

Wed

09

Sep

2009

Düşünmeye İlk Adım Sunumu

6.Sınıf Düşünmeye İlk Adım Ders Sunumu ve Örnek Çalışmalar
Düşünmeye ill adım konusunu etkili ve kalıcı bir şekilde anlatmak isteyen öğretmen arkadaşlar için.
dusunmeye_ilk_adim.rar
compressed file archive 523.0 KB
Read More 1 Comments

Wed

09

Sep

2009

Öğrenci Ürün Dosyaları Teknoloji ve Tasarım Dersi 6,7 ve 8. Sınıflar

Öğrenci Ürün Dosyaları
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Ürün Dosyaları 6,7 ve 8. Sınıflar
2009_2010_Ogrenci_urun_dosyalari_678_sin
compressed file archive 3.9 MB
Read More 22 Comments

Wed

09

Sep

2009

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Rehberi ve Ürün Dosyası

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Rehberi ve Ürün Dosyası
Teknoloji ve Tasarım Dersi Dökümanları
öğrenci rehberi ve ürün dosyası.doc
Microsoft Word Document 343.5 KB
Read More 0 Comments

Wed

09

Sep

2009

Düzen Kuşağı Tasarım Günlüğü (6-7-8.sınıf)

Tasarım Günlüğü (Düzen Oluşturalım)
6.sınıf düzen kuşağı tasarım günlüğü
6.sinif_duzen_kusagi_urun_dosyasi.doc
Microsoft Word Document 35.0 KB
Read More 27 Comments

Fri

19

Jun

2009

Teknoloji Tasarım Mesleki Çalışmaları

Teknoloji tasarım mesleki çalışma sunumu probleme dayalı öğrenme modeli örneği
Teknoloji tasarım dersi mesleki çalışma kapsamında proje yapım aşamasında probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen mesleki çalışma sunumu.Diğerleri için DEVAM
probleme_dayali_mesleki_calisma.pps
Microsoft Power Point Presentation 828.0 KB
Read More 17 Comments

Tue

16

Jun

2009

Mesleki Çalışmalar Bütün Sınıf ve Bütün Dersler

mesleki çalışma

Teknoloji ve tasarım dersi, görsel sanatlar, ingilizce, matematik, türkçe, fen ve teknoloji dersi,müzik, beden eğitimi, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, bilişim teknolojileri, medya okur-yazarlığı dersleri mesleki çalışma örnek sunum rehberi ve formlarını ve 2008-2009 mesleki çalışmalarda istenen örnek etkinlik çalışmalarını indirmek için. Buyrun DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Thu

26

Feb

2009

Yapım Kuşağı Tasarım Günlüğü Formaları

Read More 0 Comments

Sat

14

Feb

2009

2008-2009 Yapım Kuşağı Proje Günlüğü

Yapım Kuşağı Proje Günlüğü
Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kuşağı Proje Günlüğü
2008_2009_proje_gunlugu.rar
compressed file archive 1.5 MB
Read More 2 Comments

Sat

14

Feb

2009

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2008-2009 Ölçme Değerlendirme Formları

6.Sınıf Ölçme Değerlendirme Formları
Teknoloji ve Tasarım Dersi Ölçme Değerlendirme Formları
2008_2009_6.sinif_olcme_degerlendirme.ra
compressed file archive 20.8 KB
Read More 10 Comments

Wed

05

Nov

2008

Kurgu Kuşağı Tanıtım Sunumu

Kurgu Kuşağı
Kurgu Kuşağının öğrencilere anlatılmasında kullanılacak etkileyici ve öğretici bir sunum.
kurgu_kusagi_sunumu.pps
Microsoft Power Point Presentation 392.5 KB
Read More

Wed

05

Nov

2008

Kurgu Kuşağı Örnek Projeleri

Kurgu kuşağı için örnek projeler
Otomatik tahta silme
Duyarlı baston
Dikey ve yatay kalkış iniş Yapabilen uçak
Uzaktan kumandalı gırgır
Dönen ev
Dedelere süper baston
Yağmur yağınca üstü kapanan otopark
Dikkat h
kurgu 1000 proje.txt
Text Document 23.8 KB
Read More 89 Comments

Sat

20

Sep

2008

Öğrenci Ürün Dosyaları (6-7-8.sınıf)

6-7-8.sınıf öğrenci ürün dosyaları
Teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerin hazırlaması gereken 6-7-8. sınıf öğrenci ürün dosya örneği.
Tek_ve_tas_ogren_urun_dosyası_6-7-8.sı
compressed file archive 3.9 MB
Read More
Teknoloji ve Tasarım Dersi Tanıtım Sunumu
SunuTT678ilkhafta.rar
compressed file archive 3.6 MB
Buluşlar ve Bilim İnsanlarının Hayatları
BULUŞLAR VE BİLİM ADAMLARI.rar
compressed file archive 88.7 KB
Kurgu ve Yapım Kuşağı İçin Örnek Projeler
ornek_projeler.rar
compressed file archive 3.3 MB
Venedikli Marangoz Tasarımları
VenedikliMarangoz.rar
compressed file archive 1.7 MB
Mevalana'dan
MEVLANAdan1.rar
compressed file archive 520.2 KB
Leonardo Da Vinci Sergi Sunumu
Leonardo_sergisi.rar
compressed file archive 2.7 MB
Gözlem Formu
GozlemFormu.rar
compressed file archive 6.1 KB
Grup Çalışması Değerlendirme Formu
GrupCalismasiDegerlendirmeFormu.rar
compressed file archive 5.2 KB
Öz Değerlendirme Formu
OzDegerlendirmeFormu.rar
compressed file archive 3.9 KB