DÖKÜMAN PAYLAŞIM

    Değerli Ziyaretçi, Bilindiği üzere Teknoloji ve Tasariım Dersi 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında müfredata eklenmiş yeni bir ders olup daha önce okutulan "İş Teknik ve Eğitimi" dersinin devamı niteliğinde olan bir ders değildir. Yeni eklenen bir ders olduğundan dolayı başta öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere herkes çeşitli aksamalar ve sorunlarla karşılaşmaktadır. teknolojidersi.com sitesi bu sorunlara bir çözüm yolu bulmak için kurulmuş ve bu anlamda sizlerden gelecek öneri ve paylaşımlara ehemniyet vermektedir.

Lütfen bilgilerinizi ve sorunlarınızı BURADAN veya İLETİŞİM linkinden bizimle paylaşın......

Ürün Dosyaları

Read More 5 Comments

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı

8. sınıf seviyesinde öğrencilerden; inovatif düşünce ve fikirlerin korunması, döngüsel tasarım süreci, tanıtım ve pazarlama, tasarım iletişimi, ürün geliştirme, mühendislik ve tasarım, doğadan tasarıma, bilgisayar destekli tasarım,ulaşım teknolojileri ve bunu ben yaptım ünitelerinde bilgi, beceri, duyuş sahibi olmaları ve bunları uygulamada kullanabilmeleri beklenmektedir. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı

7. sınıf seviyesinde öğrencilerden; teknoloji ve tasarım ilişkisi, temel tasarım elemanları, döngüsel tasarım süreci, mimari tasarım, ürün geliştirme, bilgisayar destekli tasarım, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM

Read More 0 Comments

Tasarım ve Teknolojik Çözüm Öğrenme Alanı

tasarım ve teknolojik çözüm
tasarım ve teknolojik çözüm

“Tasarım ve Teknolojik Çözüm” Öğrenme alanında her iki sınıf düzeyinde de öğrencilerin dönem boyunca tasarladıkları ürünlerin sergiye hazırlanması ve sunulması sürecini içeren, tasarım ürünlerinin tanıtımı ve sunumunun konu edildiği Bunu Ben Yaptım ünitesi yer almaktadır.

Read More 0 Comments

İhtiyaçlar ve Yaratıcılık Öğrenme Alanı

ihtiyaçlar ve yaratıcılık
ihtiyaçlar ve yaratıcılık

“İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” Öğrenme  alanında, 7. sınıfta doğal enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kullanılan enerji dönüşüm teknolojilerinin ele alındığı 

Read More 0 Comments

Yaşam ve Teknoloji Öğrenme Alanı

teknoloji ve yaşam
yaşam ve teknoloji

“Yaşam ve Teknoloji” Öğrenme Alanı Yaşam ve Teknoloji öğrenme alanı her iki sınıf düzeyinde de Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesini  içermektedir. Bu ünite başlığı altında 7. sınıfta iki boyutlu tasarımın ve çoklu ortam

tasarımının öğretilmesi amaçlanırken 8. sınıfta üç boyutlu tasarımın öğretilmesi ve akıllı ürünler konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

Read More 0 Comments

İnsan ve Yapılı Çevre Öğrenme Alanı

İnsan ve Yapılı Çevre
İnsan ve Yapılı Çevre

Teknoloji ve Tasarım Dersi “İnsan ve Yapılı Çevre” Öğrenme Alanı, 7. sınıfta yaşam biçimi ve mimari tasarım arasındaki ilişki ile birlikte çevrede var olan tasarımların işlevlerinin, tasarım biçimleriyle sorgulandığı Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Teknoloji ve Tasarımın Doğası Öğrenme Alanı

Teknoloji ve Tasarımın Doğası Öğrenme Alanı
Teknoloji ve Tasarımın Doğası Öğrenme Alanı

“Teknoloji ve Tasarımın Doğası” Öğrenme Alanı Bu öğrenme alanı, 7. sınıfta teknoloji ve tasarımın doğasında var olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum ünitesi, Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7 ve 8. Sınıflar Taslak Öğretim Programı

Taslak öğretim programları başta öğretmenler olmak üzere, akademisyen, uzman, öğrenci, veli ve diğer paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla yayınlanmıştır. Programa ulaşmak için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yeni Yapısı

 

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için:

 

“Teknolojive Tasarımın Doğası”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir.

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, üniteler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak

hazırlanmıştır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

2015-2016 Teknoloji ve Tasarım Dersi Sene Başı Zümre Tutanağı

Teknoloji tasarım dersi 2015-2016 sene başı zümre toplantı tutanağı indirme sayfası. Zümrelerin içerikleri değişmediği için bir önceki yıla ait zümrelerin tarihleri değiştirilmiştir. Buna rağmen güncel eklenen bilgileri de kırmızı renkle belirtip zümre toplantılarını her yıl revize ediyoruz. Tutanaklarda yanlışlık veya hata olursa lütfen yorum bırakın veya iletişim menüsünden bize ulaşın. Editör arkadaşlar en kısa zamanda sorunu giderecektir.Sene başı zümre toplantı tutanağını indirmek için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

8. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Yıllık Planı 2015-2016

2015-2016 Teknoloji tasarım dersi 8. sınıf yıllık planı indirme sayfası. Teknoloji ve tasarım dersi 8. sınıf 2015-2016 ünitelendirilmiş yıllık planları. 8. sınıf teknoloji ve tasarım dersi yıllık planı indir.  Planlarda yanlışlık veya hata olursa lütfen yorum bırakın veya iletişim menüsünden bize ulaşın. Editör arkadaşlar en kısa zamanda sorunu giderecektir.

Read More 0 Comments

7. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Yıllık Planı 2015-2016

2015-2016 Teknoloji tasarım dersi 7. sınıf yıllık planı indirme sayfası. Teknoloji ve tasarım dersi 7. sınıf 2015-2016 ünitelendirilmiş yıllık planları. 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersi yıllık planı indir.  Planlarda yanlışlık veya hata olursa lütfen yorum bırakın veya iletişim menüsünden bize ulaşın. Editör arkadaşlar en kısa zamanda sorunu giderecektir.

Read More 0 Comments

2015-2016 7. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Yıllık Planı

2015-2016 Teknoloji tasarım dersi 7. sınıf yıllık planı indirme sayfası. Teknoloji ve tasarım dersi 7. sınıf 2015-2016 ünitelendirilmiş yıllık planları. 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersi yıllık planı indir.  Planlarda yanlışlık veya hata olursa lütfen yorum bırakın veya iletişim menüsünden bize ulaşın. Editör arkadaşlar en kısa zamanda sorunu giderecektir.

Read More 0 Comments

2015-2016 8. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Yıllık Planı

2015-2016 Teknoloji tasarım dersi 8. sınıf yıllık planı indirme sayfası. Teknoloji ve tasarım dersi 8. sınıf 2015-2016 ünitelendirilmiş yıllık planları. 8. sınıf teknoloji ve tasarım dersi yıllık planı indir.  Planlarda yanlışlık veya hata olursa lütfen yorum bırakın veya iletişim menüsünden bize ulaşın. Editör arkadaşlar en kısa zamanda sorunu giderecektir.

Read More 0 Comments

2014-2015 Teknoloji ve Tasarım Dersi Sene Başı Zümre Tutanağı

Download
2014-2015 Teknoloji ve Tasarım Dersi Sene Başı Zümre Tutanağı
rar şifre: yapalim.net
2014-2015 Teknoloji ve Tasarım Dersi Sen
compressed file archive 24.7 KB
Read More 0 Comments

Ürün Dosyaları

Read More 5 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2011-2012 Yıllık Planları

teknoloji ve tasarım dersi yıllık planları
teknoloji ve tasarım dersi yıllık planları

Teknoloji ve tasarım dersi 2011-2012 Eğitim Öğretim yılına ait excel formatında bulunan üzerinde değişiklik yapabileceğiniz 6,7 ve 8. sınıf yıllık ders planlarını indirmek için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

 

Read More 11 Comments

2011-2012 Teknoloji ve Tasarım Dersi Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

zümre toplantı tutanağı
zümre toplantı tutanağı

Teknoloji ve tasarım dersine ait 2011-2012 Eğitim Öğretim yılına ait word metin formatında bulunan üzerinde değişiklik yapabileceğiniz Sene başı Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağını indirmek için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

 

Read More 7 Comments

2011-2012 Teknoloji ve Tasarım Dersi Yıllık Planları

yıllık planlar
yıllık planlar

Teknoloji ve tasarım dersine ait 2011-2012 Eğitim Öğretim yılına ait word metin formatında bulunan üzerinde değişiklik yapabileceğiniz yıllık ders planlarını indirmek için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz.

 

Read More 11 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi Değerler Eğitimi Uygulamaları

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 6,7 VE 8. SINIFLAR İÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ "SORUMLULUK" YÖNERGESİ VE RAPORLARI

 

SINIF DÜZEYİ: 6. Sınıf

ETKİNLİK ADI: Kendi çalışma planını yapmak

ETKİNLİĞİN YAKLAŞIK SÜRESİ: 30 dk.

TEMA:  Sorumluluk

KAZANIM: Kendi ders çalışma planını yapar, zamanını düzenli ve etkili kullanır.

KAZANIMIN GÖRÜNEN ADI: Ders çalışma planı

YÖNTEM: Soru – cevap ve uygulama

MATERYALLER: projeksiyon,poster

KAYNAKLAR: internet,tübitak bilim çocuk dergisi

ÖN HAZIRLIK: Öğrenci sayısınca boş ders çalışma planı fotokopisi. 

 

Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

Read More 0 Comments

Öğrenci Ürün Dosya Örneği (Faruk BULUT)

Download
Öğrenci Ürün Dosyası
Faruk BULUT öğretmenimiz tarafından gönderilen öğrenci Ürün Dosyası örneği.
Öğrenci Ürün Dosyası Örneği.rar
compressed file archive 227.9 KB
Read More 6 Comments

2010-2011 Teknoloji Tasarım Dersi Yıllık Planları

Download
2010-2011 6. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersi Yıllık Planı
2010-2011 Teknoloji ve Tasarım Dersi Yıllık Planı
YILLIK PLAN 6.doc
Microsoft Word Document 168.0 KB
Read More 5 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi 6. Sınıf Öğrenci Ürün Dosyası

Read More 17 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi 7. Sınıf Öğrenci Ürün Dosyası

Read More 25 Comments

Öğrenci Ürün Dosyası

Read More 1 Comments

Analitik ölçme

Download
Teknoloji ve Tasarım Dersi Analitik Ölçme Formları
kullanmanız dileğiyle
2012-2013 teknoloji ve tasarım dersi ölç
compressed file archive 71.9 KB
Read More 0 Comments

Gözlem formu

Download
gözlem formu
gözlemmmm formuuu.xlsx
Microsoft Excel Table 63.5 KB
Read More 0 Comments

Teknoloji Tasarım Dersi Yıllık Planları

Download
Teknoloji ve Tasarım Dersi Yıllık Planları
Teknoloji_ve Tasarim_yillik_plan_2009-20
Microsoft Excel Table 95.0 KB
Read More 2 Comments

Teknoloji ve Tasarım Zümre 2009-2010 1. Dönem

Download
2009-2010 Teknoloji Tasarım Zümre Tutanağı
Birinci Dönem
Teknoloji ve Tasarim Dersi_2009-2010 zum
Microsoft Word Document 130.5 KB
Read More 2 Comments

Bütünde Farklılık Sunum

Download
8.Sınıf Düzen Kuşağı Bütünde Farklılık Ders Sunumu ve Örnek Çalışma
Bütünde farklılık konusunu etkili ve kalıcı bir şekilde anlatmak isteyen öğretmen arkadaşlar için.
bütünde_farklılık_ornek_calisma.pps
Microsoft Power Point Presentation 2.2 MB
Read More 10 Comments

Birimden Bütüne Sunum

Download
7.Sınıf Birimden Bütüne Ders Sunum ve Örnek Çalışma
Birimden Bütüne konusunu etkili ve kalıcı bir şekilde anlatmak isteyen öğretmen arkadaşlar için.
birimden_butune.rar
compressed file archive 981.8 KB
Read More 4 Comments

Düşünmeye İlk Adım Sunumu

Download
6.Sınıf Düşünmeye İlk Adım Ders Sunumu ve Örnek Çalışmalar
Düşünmeye ill adım konusunu etkili ve kalıcı bir şekilde anlatmak isteyen öğretmen arkadaşlar için.
dusunmeye_ilk_adim.rar
compressed file archive 523.0 KB
Read More 1 Comments

Öğrenci Ürün Dosyaları Teknoloji ve Tasarım Dersi 6,7 ve 8. Sınıflar

Download
Öğrenci Ürün Dosyaları
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Ürün Dosyaları 6,7 ve 8. Sınıflar
2009_2010_Ogrenci_urun_dosyalari_678_sin
compressed file archive 3.9 MB
Read More 22 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Rehberi ve Ürün Dosyası

Download
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenci Rehberi ve Ürün Dosyası
Teknoloji ve Tasarım Dersi Dökümanları
öğrenci rehberi ve ürün dosyası.doc
Microsoft Word Document 343.5 KB
Read More 0 Comments

Düzen Kuşağı Tasarım Günlüğü (6-7-8.sınıf)

Download
Tasarım Günlüğü (Düzen Oluşturalım)
6.sınıf düzen kuşağı tasarım günlüğü
6.sinif_duzen_kusagi_urun_dosyasi.doc
Microsoft Word Document 35.0 KB
Read More 27 Comments

Teknoloji Tasarım Mesleki Çalışmaları

Download
Teknoloji tasarım mesleki çalışma sunumu probleme dayalı öğrenme modeli örneği
Teknoloji tasarım dersi mesleki çalışma kapsamında proje yapım aşamasında probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen mesleki çalışma sunumu.Diğerleri için DEVAM
probleme_dayali_mesleki_calisma.pps
Microsoft Power Point Presentation 828.0 KB
Read More 17 Comments

Mesleki Çalışmalar Bütün Sınıf ve Bütün Dersler

mesleki çalışma

Teknoloji ve tasarım dersi, görsel sanatlar, ingilizce, matematik, türkçe, fen ve teknoloji dersi,müzik, beden eğitimi, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, bilişim teknolojileri, medya okur-yazarlığı dersleri mesleki çalışma örnek sunum rehberi ve formlarını ve 2008-2009 mesleki çalışmalarda istenen örnek etkinlik çalışmalarını indirmek için. Buyrun DEVAM EDELİM.

Read More 0 Comments

Yapım Kuşağı Tasarım Günlüğü Formaları

Read More 0 Comments

2008-2009 2.Dönem Zümre

Download
Zümre Tutanağı 2008-2009 2. Dönem
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Zümre Tutanağı
2008-2009...doc
Microsoft Word Document 58.0 KB
Read More 1 Comments

Yaratıcı Düşünceyi Uyaran Teknikler

Download
Bir Kitaptan Rasatgele Kelime Bulma Tekniği
Teknoloji ve tasarım dersi yaratıcı düşünceyi uyaran teknikler.
teknik_1.zip
Compressed Archive in ZIP Format 56.5 KB
Read More 3 Comments

2008-2009 Yapım Kuşağı Proje Günlüğü

Download
Yapım Kuşağı Proje Günlüğü
Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kuşağı Proje Günlüğü
2008_2009_proje_gunlugu.rar
compressed file archive 1.5 MB
Read More 2 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2008-2009 Ölçme Değerlendirme Formları

Download
6.Sınıf Ölçme Değerlendirme Formları
Teknoloji ve Tasarım Dersi Ölçme Değerlendirme Formları
2008_2009_6.sinif_olcme_degerlendirme.ra
compressed file archive 20.8 KB
Read More 10 Comments

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2007-2008 Yıllık Plan ve Zümre Dökümanları

Download
6. Sınıf Yıllık Plan
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2007-2008 Eğitim Öğretim Yılı Yıllık Planları
2007-2008_6.sinif_yillik_plan.zip
Compressed Archive in ZIP Format 43.2 KB
Read More 0 Comments

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP)

Download
7. Sınıf BEP Planı
Teknoloji ve Tasarım Dersi BEP Planları
bep-7.rar
compressed file archive 10.7 KB
Read More 9 Comments

Kurgu Kuşağı Tanıtım Sunumu

Download
Kurgu Kuşağı
Kurgu Kuşağının öğrencilere anlatılmasında kullanılacak etkileyici ve öğretici bir sunum.
kurgu_kusagi_sunumu.pps
Microsoft Power Point Presentation 392.5 KB
Read More

Öğrenci Ürün Dosyaları (6-7-8.sınıf)

Download
6-7-8.sınıf öğrenci ürün dosyaları
Teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerin hazırlaması gereken 6-7-8. sınıf öğrenci ürün dosya örneği.
Tek_ve_tas_ogren_urun_dosyası_6-7-8.sı
compressed file archive 3.9 MB
Read More

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2008-2009 (6-7-8.sınıf) Yıllık Planları

Download
Teknoloji ve Tasarım Dersi Yıllık Planları
2008-2009 eğitim-öğretim yılı teknoloji ve tasarım dersi 6-7-8.sınıf yıllık planları.
2008-2009_yillik_plan.rar
compressed file archive 108.2 KB
Read More

Proje hazırlamak için egzersiz planı

Download
Proje yarışmalarına hazırlık için egzersiz planı
Proje yarışmalarına katılan öğretmenler için egzersiz planı.
Proje_hazırlama_egzersiz_plani.xls
Microsoft Excel Table 30.0 KB
Read More

Diğer Dökümanlar

Teknoloji ve Tasarım Ders Kitabı

Download
rosetta_LP-v5.0.1-warezturkey.apk
apk File 67.1 MB
Download
voicecontrolarduino.rar
compressed file archive 2.7 MB
Download
izleme_istatistik.apk
apk File 4.7 MB