İletişim Nedir?

İletişim Latince karşılığı “communico” kelimesidir ve “paylaşma, ortaklaşma” anlamına gelmektedir. İnsanlarla anlaşmak, bireyin kendini ifade edip, karşısındaki(leri)nin anlamasını sağlamak, önemsediğini ve önemsenmek istediğini göstermek, etkili iletişim becerisi ile sağlanır. Etkili iletişim becerisi kendiliğinden varolan bir yetenek değildir, öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Teknoloji Tasarım dersi yapılı çevre ve ürün öğrenme alanı  Görsel İletişim ve tasarım konusunda kullanılabilecek iletişim sunumu için BUYRUN DEVAM EDELİM.

Download
İletişim Nedir?
İletişim Nedir?
iletisim.pdf
Adobe Acrobat Document 996.2 KB

Write a comment

Comments: 0