8. Sınıf Teknoloji ve Tasarımın Temelleri

 

Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

ne-nasil.net

İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

Download
Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Yeni Müfredata Uygun Ders Sunumu PDF
Yeni Program Ders Sunumu
yeni teknoloji ve tasarım dersi 8. sınıf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

 

TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar.

 

 

İcat, keşif ve inovasyon (yenilik) kavramları ile ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerine değinilir. Buluşların ortaya çıkışları ve bilim insanlarının hayatlarından bahsedip inovasyonun (yeniliğin) insan hayatındaki önemi üzerinde durulur.

 

TT. 8. A. 1. 2. İnsan hayatını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir. TT. 8. A. 1. 3. Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.

 

Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.

 

 

 

TT. 8. A. 1. 4. Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.

 

 

Geliştirilen fikrin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, yeni çözümler üretilmesi üzerinde durulur.

 

 

TT. 8. A. 1. 5. Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili kavramlarını açıklar.

 

Buluş, icat ve tasarımların nasıl korunacağı üzerinde durulur. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının hukuki ve sosyal bir sorumluluk olduğu, toplumsal ilerleme ve çevre duyarlılığının uygarlığa katkısı ve etik kurallara uygun davranılması gerektiği vurgulanır.

 

 

TT. 8. A. 1. 6. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki önemini açıklar.

 

Write a comment

Comments: 0