8. Sınıf Yapılı Çevre ve Ürün

 

Bu ünitede öğrencilerin görsel iletişim tasarımı fikrini ifade edecek sunum, mizanpaj (sayfa düzenlenmesi) ve farklı grafik tasarımlar üretmesi amaçlanmaktadır.Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

ne-nasil.net
Download
Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. Sınıf Ders Sunumu
Yeni Müfredata Uygun 8. Sınıf Ders Sunumu
yeni teknoloji ve tasarım dersi 8. sınıf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

Görsel İletişim Tasarımı

TT. 8. C.1. 1. Görsel iletişim tasarımı kavramını açıklar.

 

İletişim, iletişim türleri, iletişim ve görselliğin insanla ilişkisi üzerinde durulur.

 

TT. 8. C. 1. 2. Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak ürün tasarlar.

 

Hayali bir kurum, kuruluş veya ürün üzerinde sanat/tasarım elemanları çizgi, renk, doku, mekân, biçim/form ile denge, simetri, vurgu, ritim, çeşitlilik, hareket, oran-orantı, bütünlük vb. sanat/tasarım ilkelerini kullanarak logo veya amblem tasarlaması üzerinde durulur.

 

TT. 8. C. 1. 3. Tasarladığı grafik tasarım ürününü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.

 

TT. 8. C. 1. 4. Yayın grafiği tasarımı kavramını açıklar.

 

Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden örnekler üzerinde durulur.

 

TT. 8. C. 1. 5. Mizanpaj ilkelerini açıklar. 

 

Bir gazete veya derginin sayfa düzenini (mizanpaj) oluşturan çeşitli ögelerin açıklanması; bir sayfa tasarımında anlatımı oluşturan (kompozisyonun) vurgu, odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar arası geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi temel bileşenler üzerinde durulur.

 

TT. 8. C. 1. 6. Mizanpaj ilkelerini kullanarak bir tasarım oluşturur. 

 

Kitap, dergi ve gazete gibi masaüstü yayıncılık ürünlerinden biri, grup çalışması yapılarak tasarlanır.

 

TT. 8. C. 1. 7. Seçtiği herhangi bir ürün için tanıtım ve pazarlama tekniklerini uygular. 

 

Tanıtım ve pazarlama teknileri olarak marka, reklam senaryosu ve reklam filmi hazırlatılır.

Ürün Geliştirme

Bu ünitede öğrencilerin, insanların yaşadığı çevre ve kullandığı eşyalarda ergonominin önemini kavrayıp, ürün geliştirme sürecinde buna dikkat etmeleri amaçlanır.

TT. 8. C. 2. 1. Ergonomi kavramını ifade eder.

 

TT. 8. C. 2. 2. Ürün tasarımında ergonominin önemini açıklar.

 

Ergonomi ile antropometri arasındaki ilişki üzerinde durulur.

 

TT. 8. C. 2. 3. Bir ürünün günlük hayattaki kullanımını analiz eder.

 

Mutfak robotu, televizyon kumandası, bardak, sandalye, sürahi gibi araçların ergonomi açısından kullanımı üzerinde durulur.

 

TT. 8. C. 2. 4. Ergonomi kavramını dikkate alarak bir ürün tasarlar.

 Ergonomik bir ürün için eskizler hazırlanır, akranlarıyla bunu değerlendirir ve gelen dönütlere göre yeniden yapılandırdığı fikrini üç boyutlu bir tasarıma dönüştürür.

Mühendislik ve Tasarım

 

 

TT. 8. C. 3. 2. Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım kavramları açısından ilişkilendirir.

 

TT. 8. C. 3. 3. Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları değerlendirir.

Tasarım sürecinde dikkate alınması gereken zaman, kültür, mekân, bütçe gibi sınırlılıklardan bahsedilir.

 

TT. 8. C. 3. 4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.

 

 İhtiyaç veya problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç yahut problemi, iş birliği ile belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün geliştirilmesi üzerinde durulur.

Doğadan Tasarıma

Bu ünitede öğrencilerin doğayı gözlemlemeleri; öğrencilere doğada var olan organik yapıların teknolojinin gelişimine katkısı, nanoteknolojik yapıların özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

TT. 8. C. 4. 1. Biyotaklit kavramını açıklar.

 

Biyotaklit ile tasarlanmış ürünlere örnekler verir.

 

TT. 8. C. 4. 2. Biyotaklit ile tasarlanmış bir ürünü analiz eder.

 

TT. 8. C. 4. 3. Gündelik hayatında var olan bir sorunun çözümünde biyotaklit kavramını kullanarak ürün tasarlar.

 

Doğadan esinlenerek günlük hayatında karşılaşılan bir sorunun çözümüne yönelik ürün çizimi üzerinde durulur.

Write a comment

Comments: 0