8. Sınıf İnsan ve Yapılı Çevre

İnsan ve Yapılı Çevre

Bu ünitede öğrencilerin tasarım fikrini ifade edecek görsel sunum, mizanpaj (sayfanın düzenlenmesi) ve kompozisyonlar üretmesi amaçlanmaktadır.Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

ne-nasil.net

İNSAN VE YAPILI ÇEVRE

 

8.4. Tasarım İletişimi

 

 

Bu ünitede öğrencilerin tasarım fikrini ifade edecek görsel sunum, mizanpaj (sayfanın düzenlenmesi) ve kompozisyonlar üretmesi amaçlanmaktadır.

 

8.4.1. Görsel İletişim İlkeleri

 

 

Önerilen süre: 2 ders saatiKonu/kavramlar: Görselleştirme

 

8.4.1.1.Tasarım düşüncesini görselleştirebilmek için gereken görsel iletişim elemanlarını kullanır.

 

Çizgi, nokta, form, biçim kullanarak bir fikri ifade edebilir.

 

8.4.1.2.Tasarım düşüncesini görselleştirebilmek için gereken görsel iletişim ilkelerini uygular.

 

Görsel temalı bir kompozisyon denge, simetri, bütünlük vb. ilkeleri kullanılarak hazırlanabilir.

 

8.4.2.Grafik Tasarım

 

 

8.4.3.  Önerilen süre: 4 ders saatiKonu/kavramlar: Grafik tasarım ilkeleri

 

8.4.3.1.Grafik tasarımda kullanılan temel ilkeleri sıralar.

 

Grafik tasarımda denge, orantı ve görsel hiyerarşi, görsel devamlılık, bütünlük ve vurgulama ilkeleri üzerinde durulur.

 

8.4.3.2. Grafik tasarım ilkelerini kullanarak ürün tasarlar.

 

Grafik ürünleri; kartvizit, amblem, ambalaj, afiş, poster, el ilanı, broşür, reklam senaryosu, reklam filmi, kullanım kılavuzu hazırlar.

 

8.4.3.3. Tasarladığı grafik ürününü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.8.4.3. Mizanpaj Hazırlama

 

 

Önerilen süre: 4 ders saati

 

Konu/kavramlar: Görsel kompozisyon ve mizanpaj hazırlama

 

8.4.3.1.Kompozisyon ve mizanpaj kavramını bilir.

 

8.4.3.2.Kompozisyon ve mizanpaj ilkelerini açıklar.

 

 

Bir gazete veya derginin sayfa düzenini oluşturan (mizanpaj) çeşitli ögeleri gösterebilir. Bir poster üzerinde, anlatımı oluşturan (kompozisyonun) vurgu, odak noktası oluşturma, birlik, elemanlar arası geçiş, çeşitlilik ve karşıtlık gibi temel ifadeleri gösterebilir.

 

8.4.3.3.Tasarım fikrinin sunumu sürecinde kompozisyon ve mizanpaj sanat eleman ve ilkelerini kullanarak uygular.

 

Bir gazete, dergi veya poster tasarımı yapmaları beklenir.

 

8.4.3.4.Hazırladığı tasarım ürününü alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.

 

 

8.5.  Ürün Geliştirme

 

Bu ünitede öğrencilerin ürün geliştirmede ergonominin önemini kavrayıp ürün geliştirme eyleminin kapsamını, insanların yaşadığı çevre ve eşyalarla ilgili katkısını bilmeleri amaçlanmaktadır.

 

8.5.1. Ürün Geliştirmede Ergonomi

 

 

Önerilen süre: 4 ders saati

 

Konu/kavramlar: Tasarımın ürüne dönüşmesi

 

8.5.1.1.Ergonomi kavramını açıklar.

 

8.5.1.2.Ürün tasarımında ergonominin önemini kavrar.

 

Cep telefonlarının tek el kullanımı için uygunluğu gibi günlük hayattan örnekler üzerinde tartışılır.

 

8.5.1.3. Gündelik hayatımızdan bir ürünün kullanımına yönelik analizler yapar.

 

Mutfak robotu, TV uzaktan kumandası vb araçların kullanımından bahsedilmesi beklenir.

 

8.5.1.4. Var olan bir ürünün yapım aşamalarını tahmin eder.

 

Öğretmenin belirlediği bir ürünün işlem basamaklarını tahmin ederek yazması beklenir.

 

8.5.1.5. Ergonomi kavramını dikkate alarak bir ürün tasarlar.


8.6. Mühendislik ve Tasarım

 

Bu ünitede öğrencilerin mühendislik ve tasarım ilişkisi ve mühendislerin kullandığı tasarım süreci hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

8.6.1. Mühendislik ve Tasarım

 

İlişkisi Önerilen süre: 4 ders saati

 

Konu/kavramlar: Mühendislik ve Tasarım İlişkisi

 

8.6.1.1.Mühendislik ve tasarım ilişkisini kavrar.

 

8.6.1.2.Çevresindeki ürünleri mühendislik ve tasarım kavramları açısından analiz eder.

 

8.6.1.3.Mühendislik tasarım sürecindeki sınırlılıkları ifade eder.

 

Mühendislerin tasarım sürecinde dikkate alması gereken zaman, kültür, mekân, bütçe vb. sınırlılıklardan bahsedilir.

 

8.6.1.4. Mühendislik tasarım sürecini kullanarak bir ürün tasarlar.

 

Öğrencilere ihtiyaç ya da problem içeren bir senaryo verilmesi ve bu senaryodaki ihtiyaç ya da problemi, belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözen bir ürün geliştirmesi beklenir. Bu süreçte öğrenciler iş birliği içerisinde, analitik düşünme ve sosyal becerilerini geliştirirler.

 

8.7. Doğadan Tasarıma

 

Bu ünitede öğrencilere doğada var olan yapıların teknolojinin gelişimine katkısı, nanoteknolojik yapıların özellikleri ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

8.7.1.Biyotaklit (Biomimicry)

 

8.7.2.Önerilen Süre: 4 ders saati

 

Konu/Kavramlar: Biyotaklit, tasarım vedoğa ilişkisi

 

8.7.2.1.Biyotaklit kavramını açıklar.

 

8.7.2.2.Biyotaklit ile tasarlanmış ürünlere örnekler verir.

 

Doğanın mevcut işleyişinden esinlenerek gerçekleştirilen çeşitli tasarımlardan bahsedilir ve yakın çevrelerinden örnekler sunmaları istenir.

 

8.7.2.3.Biyotaklit ile tasarlanmış bir ürünü analiz eder.

 

8.7.2.4.Yaşamında var olan bir sorunun çözümünde biyotaklit kavramını kullanarak ürün tasarlar.

 

Günlük yaşamında karşılaştığı bir sorunun çözümünde doğadan esinlendiği bir özelliği çizerek tasarlaması beklenir.

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Ece (Sunday, 10 January 2016 12:01)

    Bundan nasıl yararlandınız anlamıyoruuuum