Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yeni Yapısı

 

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için:

 

“Teknolojive Tasarımın Doğası”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir.

 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, üniteler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak

hazırlanmıştır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

ne-nasil.net

Teknoloji ve Tasarım Dersi Ünite Konuları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Programları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğrenme Alanları

Öğretim programında öğrenme alanları öğrencilerin bilişsel özellikleri dikkate alınarak teknoloji ve tasarım kavramlarını, ilkelerini, oluşturma basamaklarını, yaşam içindeki yerini ve diğer alanlarla ilişkisini de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 7. ve 8. sınıflarda öğrenme alanları benzer isimler almasına rağmen sınıf düzeyi değiştiğinde öğrenme alanının içeriği ve üniteleri

de değişmektedir. Hem 7. sınıfta hem de 8. sınıfta yer alan benzer konuların içeriği sarmallık yaklaşımı benimsenerek birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Öğretim programında 7. sınıfı tamamlayan öğrencilerinin teknoloji ve tasarımın temellerini öğrenmeleri ve çevrelerindeki teknoloji ve tasarım ürünlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir. 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin ise teknoloji ve tasarımla ilgili daha kapsamlı öğrenmeler gerçekleştirerek günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretmeleri beklenmektedir. Örneğin 7. sınıfta Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesinde iki boyutlu tasarım uygulamaları hazırlanması planlanmışken 8. sınıfta aynı ünitede, üç boyutlu tasarım uygulamalarının yapılması planlanmıştır.

 

Her iki sınıf düzeyinde de öğretim programı hazırlanırken basitten karmaşığa öğretim ilkesi benimsenmiştir. Her iki sınıf ta da 68 adet kazanım bulunmaktadır. 7. sınıfta ağırlıklı olarak sırasıyla kavrama,

uygulama ve değerlendirme basamaklarında kazanımlar bulunurken 8. sınıfta ise ağırlıklı olarak kavrama, sentez, uygulama ve analiz basamaklarında kazanımlar bulunmaktadır.

Write a comment

Comments: 0