İnsan ve Yapılı Çevre Öğrenme Alanı

İnsan ve Yapılı Çevre
İnsan ve Yapılı Çevre

Teknoloji ve Tasarım Dersi “İnsan ve Yapılı Çevre” Öğrenme Alanı, 7. sınıfta yaşam biçimi ve mimari tasarım arasındaki ilişki ile birlikte çevrede var olan tasarımların işlevlerinin, tasarım biçimleriyle sorgulandığı Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

ne-nasil.net

Çevremi Algılıyorum konularını içeren Mimari Tasarım ünitesi ile tasarım çeşitleri ve çeşitliliğinin yer aldığı Ürün Geliştirme ünitelerini içermektedir. 8. sınıf ta ise öğrencilerin tasarım fikirlerini ifade etmelerini sağlayacak görsel iletişim ilkeleri, grafik tasarım ilkeleri ve mizanpaj hazırlama konularından oluşan Tasarım İletişimi ünitesi, ürün geliştirmede ergonominin önemini vurgulayan Ürün Geliştirme ünitesi, mühendislik ve tasarım ilişkisinin irdelendiği Mühendislik ve Tasarım ünitesi ile doğadaki objelerden esinlenerek ürün oluşturmayı ele alan Doğadan Tasarıma üniteleri yer

almaktadır.

Write a comment

Comments: 0