7. Sınıf İnsan ve Yapılı Çevre

İnsan ve Yapılı Çevre

Bu ünitede mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

 

ne-nasil.net

İNSAN VE YAPILI ÇEVRE

 

7.4. Mimari Tasarım

 

Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır.

 

7.4.1. Çevremi Algılıyorum

 

 

Önerilen süre: 2 ders saati Konu/kavramlar: İşlev ve mekân ilişkisi

 

7.4.1.1. İşlevsel faklılıkların yapısal farklılıklara yol açtığını fark eder.

 

Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, tiyatro, spor salonu vb.) farklı mekân tasarımları gerektiğini bilir.

 

7.4.1.2. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.

 

Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırmasını yapabilir. Örneğin okul, hastane, konut, sinema, spor salonu vb. mekânları, fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz etmesi beklenir.

 

7.4.2. Yaşam Biçimi ve Mimari

 

 

Tasarım Önerilen süre: 4 ders saati

 

Konu/kavramlar: Yaşam Biçimi ve Mimari Tasarım

 

7.4.2.1. Mimari unsurlarla yaşam biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

Kırsal bölgelerde karşımıza çıkan tipik konut yapılarında alt katın depolama ve hayvan barınağı olarak kullanılması, üst katın yaşam alanı olarak kullanılması gibi yaşam biçiminin mimariyi şekillendirmesini örnekler vererek açıklaması beklenir.

 

7.4.2.2.Farklı coğrafi şartlardaki yaşam biçimleri ile kullanılan mimari tasarımları örneklendirir.

 

7.4.2.3.Yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun olarak tasarlar.

 

Dağlık bölge, ormanlık bölge, ova, vadi gibi farklı coğrafi oluşumlara ve iklim koşullarına uygun konut tasarımları yapılması ve bunların sınıfa sunulması önerilir.

 

7.4.2.4. Hazırladığı konut tasarımlarını geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.

 

Mevcut olan tasarımın, tasarım ilkeleri ve geri bildirimler dikkate alınarak yeniden yapılandırılması beklenir.


 

7.5. Ürün Geliştirme

 

Bu ünitede öğrenciler; ürün geliştirme eyleminin kullanıcı odaklı, yapısal ve mekanik tasarım süreçlerinden oluştuğunu; ürün geliştirme eyleminin mevcut veya gelecekteki bir soruna çözüm bulma amacıyla yürütülen analitik bir düşünce eylemi olduğunu öğrenir.

 

7.5.1. Kullanıcı Odaklı Tasarım

 

 

Önerilen süre: 2 ders saati

 

Konu/kavramlar: Ergonomi, insan faktörü

 

7.5.1.1.Bir tasarımın kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiğini fark eder.

 

7.5.1.2.Tasarımda ergonominin önemini örnekler üzerinden gösterir.

 

7.5.1.3.Odası için ergonomik bir eşyayı çizerek tasarlar.

 

Ergonomi kavramının kullanıcının özelliklerine göre (küçük bir çocuk için farklı yetişkin bir kişi için farklı boyutlar gerektiğini) tasarımı şekillendirdiğinden bahseder.

 

7.5.1.4.Odası için tasarladığı eşyayı ergonomi kriterlerine göre değerlendirir.

 

 

7.5.2.Mekanik Tasarım

 

 

7.5.3.Önerilen süre: 4 ders saati

 

Konu/kavramlar: Hareket, mekanik tasarım

 

 

 

7.5.3.1. Tasarımın mekanik özelliklerini ifade eder.

 

Dayanıklılık, aşınma, denge vb. kuvvetlerin nesne üzerine etkisini fark etmesi beklenir.

 

7.5.3.2. Tasarım işlevinin gerektirdiği mekanik özellikleri örnek bir ürün üzerinde tartışır.

 

Mevcut bir ürün üzerinde (sıra, sandalye, koltuk, taburenin işlevlerinin getirdiği mekanik özellikler üzerinden karşılaştırması gibi) mekanik özellikler tartışılır.

 

7.5.3.3.Mekanik tasarımın özelliklerini, günlük hayatta kullanılan bir nesneyi yeniden yorumlayarak uygular.

 

Günlük hayatta sıkça kullanılan merdiven, sehpa, portmanto vb. bir ürünü mekanik tasa- rım özelliklerini dikkate alarak yeniden yapılandırması beklenir.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Program

7.5.4. Yapısal Tasarım

 

 

Önerilen süre: 4 ders saati Konu/kavramlar: Yapma, inşa etme

 

7.5.4.1. Bir tasarım için gerekli yapısal özellikleri fark eder.

 

Gerilme, esneme ve basınç faktörlerinin yapıların performansını ne şekilde etkilediğini açıklar. Örneğin üç temel köprü yapısını (kemerli, kolon-ayaklı, asma) tanıması yük taşıması, hangisinin nerede kullanılacağı ve çekeceği yük üzerinden açıklanabilir.

 

7.5.4.2. Bir tasarımda gerekli olan yapısal özellikleri uygular.

 

Kâğıt katlama teknikleri ve yapıştırıcı kullanarak farklı yapısal özellikler taşıyan tasarımlar oluşturması beklenir. Basit bir çerçeve birimini kullanarak yapısal olarak sağlam bir tasarım (kule, köprü vb) oluşturması beklenir.

Write a comment

Comments: 0