PIC16F84 Örnek Program 2

PIC16F84
pic16f84

A portunun 1. bitine bağlı butona basıldığında B portunun 1. bitindeki LED’i yakan ve yanık kalmasını sağlayan program yazılım ve akış diyagramı için BUYRUN DEVAM EDELİM.

ne-nasil.net
pic uygulamaları
pic örnekleri
program akış daiyagramı
akış diyagramı

Pic örnek Program 2 ile Program 1 arasında program yazımı bakımından hiçbir fark yoktur. Program 1’de 11 nolu komut satırının içeriği BTFSC PORTA,1 ve 13 nolu komut satırının içeriği ise BSF  PORTB,1 olarak  değiştirildiğinde A portunun 1. butonuna basıldığında B portunun 1.LED’i yakılabilir. 14 nolu komut satırı sonsuz döngü oluşturarak butona basıldığında LED’in yanik kalmasını sağlar.

        Programda 7 nolu komut satırı MOVLW   H’1F’ olarak yazılmıştır. Ayni komut satiri Program 1’de MOVLW   H’FF’ şeklindedir. Her iki yazım şekli de doğrudur. H’1F’ sayısı binary olarak B’11111’ sayısına eşittir. H’FF’ yazıldığında 6,7 ve 8. bitlerde “1” yapılmıştır. A portu 5 bitlik olduğundan bu bitlerin değeri PORTA’yi etkilemez.

PIC BASIC PRO UYGULAMALARI DERS KİTABI

Write a comment

Comments: 0