MONOSODYUM GLUTAMAT’IN ALLIUM CEPA L. VE TRITICUM AESTIVUM L. ‘DE MITOZ BÖLÜNME VE KROMOZOMLAR ÜZERINDEKI ETKISININ ARAŞTIRILMASI.

MSG’nin bitki hücelerindeki mitoz bölünme ve kromozomlar üzerindeki etkisini araştırarak elde ettiğimiz sonuçları sağlık açısından değerlendirip halkı bilinçlendirebilmek için projemizi gerçekleştirdik.MSG’nin çimlenmeye dolayısıyla mitoza etkisini görebilmek için çeşitli dozlarda (% 0.25, % 0.5, % 0.75, % 1, %2, %4, %6, %8, %10) MSG çözeltileri hazırladık ve bir tane kontrol grubu (saf su) oluşturduk. Petri kaplarına 24 saat, + 4C’de beklettiğimiz buğday tohumlarından 15’er tane alarak çimlenmeye hazırladık. Çözeltilerden 10’ar ml alarak perilere döktük. DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

ne-nasil.net

Kapları 25C’lik inkübatörde çimlenme gerçekleşinceye kadar ( yaklaşık 36 saat) beklettik. Arpacık soğanlarını ise toprak dolu plastik bardaklarda hazırladığımız çözeltilerle sulayarak çimlendirdik.Buğday ve soğanda çimlenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, çimlenme süresini ve çimlenmenin gücünü gözlemledik. Çimlenmiş olan buğdayların kök uçlarından alarak içinde soğuk su bulunan küçük şişelere koyduk ve 3 gün beklemesi için 4C’deki buzdolabına bıraktık. 48 saat sonra şişelerin içine %2’lik asetokarmin koyduk. 24 saat asetokarmin ile muamele edilen kök uçlarının boyanmasını sağladık ve incelemeden önce şişeleri ısıttık. Şişeden bir kök aldık ve kökün uç kısmındaki kaliptrayı keserek attık. Çıkardığımız hücre içinin üstüne %45’lik asetik asit damlattık. Ezme preparat yöntemi ile kalemin arkasıyla lameli ezdik. Lamı biraz ısıtıp parmağımızla üzerine iyice bastırdık. Mikroskopta incelerken uygun, ayrılmış, kromozomların üstüne ımmersion yağı koyduk ve 100’ lük objektiften yararlanarak fotoğrafını çektik. Sonuç olarak düşük dozlardaki

MSG çözeltilerinde çimlenmenin saf suya oranla yavaş olması, çimlenen soğan köklerinin sağlıksız olması, doz yükseldikçe soğan ve buğdayda çimlenmenin gerçekleşmemesi MSG’nin mitozu olumsuz etkilediğini, kromozomlarda morfolojik bir değişikliğe neden olmasa da bölünmeyi yavaşlattığı veya engellediği için kromozomların işlevlerinde bir aksaklığa neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenlerle sağlıklı bir yaşam için yapısında MSG bulunan ürünlerin kullanımından kaçınılmalı ve daha dikkatli olunmalıdır.

Write a comment

Comments: 0