BETON CANAVARI SÜLFAT

Hızla gelişen dünyamızda sanayileşmeyle beraber betonarme yapıların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde kısmen gerekli çalışmalar yapılarak ve uygun betonlar kullanılarak kanalizasyon, su gibi alt yapı çalışmaları ve binaların yapımı sağlansa da küçük şehirlerde ve kırsal kesimde çok bilinçli bir beton kullanımı yoktur.

Alt yapı çalışmalarının sağlamlığı insan sağlığı ve atık maddelerin çevreyi kirletmesi açısından önemlidir. Özellikle deprem kuşağında olan ülkemizde mal ve can kaybını aynı zamanda çevre kirliliğinin en aza indirmek için sağlam yapıların oluşturulması bir gerekliliktir. DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

ne-nasil.net

Bölgemizde yaptığımız gözlemlerde özellikle küçük yerleşim yerlerindeki betonla yapılan yapılarda aşınmalar ve deformasyonların olduğunu tespit ettik. Buradan yola çıkarak bu olayın sebebini ve alınabilecek önlemleri tespit etmeye çalıştık. Bölgemizin coğrafi yapısından dolayı özellikle yeraltı sularında çok çeşitli iyonların olduğunu dolayısıyla bu tür iyonların betonlara etkisinin olabileceğini düşünerek çalışmalara başladık. Yapılan literatür taramasında betonun deformasyonunda özellikle SO4–2 (sülfat) iyonlarının etkisinin fazla olduğunu ve bizim bölgemizde de bu iyonları içeren suların fazla olduğunu tespit ettik. Aynı şartlarda dökülen betonların değişik yerlerden alınan sular içerisinde bekletilmesi sonucu betondaki değişiklikleri tespit ettik. Yapılan deneylerle özellikle sülfat oranı fazla olan sularda bekletilen beton kalıplarının daha çabuk deforme olduğunu belirledik. Buradan yola çıkarak ilimizdeki su kaynaklarında sülfat oranı fazla olan bölgelerin haritasını çıkardık. Yapılacak alt yapı çalışmaları ve inşaatlar için zemin etüdünün iyi yapılması, betonlarda kullanılacak çimentonun içeriğinin ayarlanması ve uygun zeminde uygun betonun kullanılması konusunda halkın bilinçlendirilmesiyle oluşması muhtemel hasarlar en aza indirilebilecektir. Bunun için her şahıs ve kurum (hazır betoncular, yapı denetimciler, belediyeler, çimento fabrikaları vb.) kendi üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmelidirler.

Write a comment

Comments: 0