Binalarda Isı Yalıtımında Borun Etkisi

proje yapalım
teknoloji tasarım

Ekonomilerin küreselleşmesi, iktisadi kalkınma için stratejik doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarına olan ihtiyacı önemli ölçüde arttırmıştır. Dolayısıyla21. Yüzyılda küreselleşen dünyada ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını temin edebilmesi veya sahip oldukları kaynakları koruyabilmesi ancak ulusal enerji stratejilerinin olmasıyla mümkündür. Ayrıntılar için BUYRUN DEVAM EDELİM.

ne-nasil.net
teknoloji tasarım dersi
proje

Bu nedenle, enerji kaynakları uluslararası ilişkilerin yoğunluğunu ve şeklini daha fazla belirleyendir nitelik kazanmıştır. Bu bağlamda Türkiye, stratejik önemi olan bor madenini taktiksel bir öngörüyle planlanmalı ve işletmelidir. Türkiye dünya bor madeni rezervinin%72’sine sahiptir. Bu özelliği ile dünya ham bor madeni üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Ayrıca çimentoda bor kullanılmasının maliyeti düşürdüğü, mukavemeti ve üretim hızını artırdığı, ısı yalıtımı sağladığı bilinir. Hem ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlamak hem de borun kullanım alanlarını artırmak için bina yapımında kullanımı pek de yaygın olmayan boru kullanmak projemizin ana noktasıdır.

Write a comment

Comments: 0