Ahmet FERGANİ

ahmet fergani

DOĞUM TARİHİ: 9. yüzyılın başları sanılmaktadır.

 

ESERLERİ: Cevamiu’l  ilmi’n Nücum ve’l hareketi semaviye (Gök cisimlerinin hareketleri ve astronomi bilimi kitabı) adlı eseri en önemli eserlerden biri ve Ahmet Fergani’nin en önemli eseridir.

 

ÇALIŞTIĞI ALANLAR: Astronomi

                                         Fen Bilimleri

                                         Matematik

 

 

ÖLÜM TARİHİ: Kesin olarak bilinmemektedir.

 

HAYATININ ÖZETİ: Babası Muhammed dedesinin adı ise Kesir olarak kayıtlıdır.Astronomi bilgilerini babasından aldığı sanılmaktadır.Kendisini daha da geliştirmek için Bağdat’taki astronomi ve matematik okulunda ders almış ve kendisini geliştirmişitr.

 

9. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği kabul edilen ünlü matematik ve astronomi bilgini Ahmet Ferganî, çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan'ın Fergana bölgesindendir. Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed, dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır.

Ahmet Ferganî, ilk öğrenimini ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana'da yaptı ve büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki bilgilerini babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla da, çağının bilim, kültür ve aynı zamanda halifelik merkezi olan Bağdat'a geldi. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Ferganî, kısa sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirip, bilimin gelişmesine olan katkılarıyla bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinden Me'mun ve el-mütevekkil döneminin en ünlü bilginleri arasına girdi.

861 yılında halife el-Mütevekkil tarafından Nil ırmağı kıyısında yapılan ölçüm işlerini yürütmesi için Mısır'a gönderilen Ferganî'nin, bundan sonraki yaşamı ve her ne kadar Prof. Dr. W. Barthold'un "İslam Medeniyeti Tarihi" adlı eserinde 861 tarihini gösteriyor ise de, ölüm tarihini bilmiyoruz.

 

 

ne-nasil.net

Write a comment

Comments: 0