Prof. Dr. H. Önder PAMUK

Prof.Dr.Oktay SİNANOĞLU

Günümüzde, çok gelişmiş bilgisayarlar sayesinde, oldukça karmaşık kuantum kimyasal hesaplar yapabilmekte, böylece de daha önceleri bilinmeyen yarı kararlı veya kararlı bileşiklerin deneyciler tarafından keşfi dahi sağlanabilmektedir.  Sinanoğlu’nun son yaklaşımı bir bakıma VB ve MO yöntemlerine dayanmakta; fakat çok daha basit bir şekilde molekülün kararlılığı veya tepkimenin olabilirliği konusunda önceden fikir yürütmeyi sağlamaktadır.

Oktay Sinanoğlu kimdir?

 Prof. Sinanoğlu ile ilk tanışmam 1963 yılının baharında, onun A.B.D.’nin  en iyi Üniversitelerinden Yale Üniversitesinde profesörlüğe   terfi ettiği sıralarda gerçekleşti.

Sinanoğlu Yöntemi

Sinanoğlu’nun “Yapısal-Elektronik Yöntem” adını verdiği yöntemde amaç, bir molekülün veya tepkime ürünlerinin toplam bağ-yapan ve bağa karşı yörüngemsi sayılarını bularak molekülün kararlılığı veya tepkimenin olabilirliği önceden kestirmektedir. Sinanoğlu yaptığı kurumsal çalışmalarda, LPI  ve ECI adını verdiği iki indeksin, molekül yapı değiştirdiği parçalandığı veya birleşerek yeni ürünler verdiği zaman değişmediğini ispatlamıştır.

ne-nasil.net

Write a comment

Comments: 0