Sabit Bin Kurra

Sabit bin Kurra

Sabit Bin Kurra (Urfa821-Bağdat901)

Dünyanın çapını ve iki meridyen arası uzaklığı doğru olarak hesaplayan ilk bilginlerdendir.Batlamlus un ünlü eserini Arapçaya Algamesti adıyla yorumlar.Kendi görüşü ve zamanı için yeni olan trigonometri ve astronomi bilgisini de ekler.Yazma eserlerini Gerard (1114-1185) Arapça şehrinden Latinceye tercüme etti.Semerkand,Bağdat ve İstanbul da Latinceye ve fransızca ya çevrilen kitaplara yüzyıllar sonra Batı da bilim adamları sahip çıktılar.Günümüzde batılı ilim adamları bunları yer yer itiraf etmektedir.
Çağında yaptığı keşif ve buluşlarla Halife Me'mun tarafından dünyanın yarıçapını ölçmekle görevlendirildi.Onun ve diğer bilginlerin ortaya koyduğu ölçümler sonraki yıllarda Endülüs yoluyla Avrupa ya geçti.Kristof Kolomb gibi denizcilerin bunlardan faydalanarak yollarını buldukları söylenir
Kamus'ul Alam adlı eserde belirtildiğine göre matematiğin bir kolu olan kalkulusun keşfi ona aittir.Kalkulusa "tefadul" adını vermiştir.Başka bir eserde diferansiyel hesabını Newton dan önce Sabit Bin Kurra nın keşfettiği söylenmektedir.
Pozitif reel sayılar,integral,kalkulus,sayılar teorisi,küresel trigonometri,astronomi,mekanik,statik üzerine çalışmalar yaptı.Paraboller üzerine yaptığı çalışmalar integral kalkulusu keşfine giden yolu açtı.Bir çok yazar,Arşimed in çalışmalarından haberdar olmasına rağmen kullanmadığını söyler.
x ve kökx in integralini tam olarak hesapladı.Hesaplaması integral toplamların alt ve üst olarak uygulanmasına dayanıyordu.Sadece astronomide değil tıp ve felsefede de ilerlemeler kaydetti. Sabit Bin Kurra  haytı ile ilgii sunumu indirmek için TIKLAYINIZ...

ne-nasil.net
Download
SABİT BİN KURRA
Sabit Bin Kurranın hayatı ile ilgili sunumu indirmek için tıklayınız..
SABİT BİN KURRA.pps
Microsoft Power Point Presentation 45.5 KB

Write a comment

Comments: 0